مدیریت عشق و روابط دختر و پسرها روابط دختر و پسرها http://mashadsat.mihanblog.com 2020-05-29T03:29:46+01:00 text/html 2012-06-14T14:54:34+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی روابط دختر و پسر http://mashadsat.mihanblog.com/post/185 <DIV class=text> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=decoded alt=" /upload/uc_1418.gif" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1418.gif"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>آموزش مـسائل زناشـویی </STRONG></SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">(آشنای محبوب) ویژه سال ۹۱ </SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)">فیلم راهنمای زناشویی و بهداشت جنسی </SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)">ناگفته های زناشویی&nbsp; ویژه بزرگسالان </SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)">آموزش مسائل زناشویی </SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,51,0)">مجموعه فوق العاده ویـژه زوج های جــــوان</SPAN></STRONG></SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">(+۱۸)</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN><BR><IMG class=decoded alt=" /upload/uc_1414.jpg" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1414.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>قیمت این محصول در سراسر ایران</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #cc0000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG> </STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>فقط 6500 تومان</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/204/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>برای بسیاری از زنان جوان در ایران عدم آشنایی با رابطه‌ی زناشویی، و در مواقعى راه‌های مختلف جلوگیری از&nbsp; حاملگی باعث دشواری‌های زیادی در زندگی زناشویى می‌گردد.<BR>&nbsp;رابطه‌ای که می‌تواند زندگی دو انسان را زیباتر، گرمتر و پیوند مشترك را نزدیکتر گرداند، در موارد زیادى تنها به دلسردی و افسردگی روزافزون&nbsp; منجر می‌شود.<BR>آموزش ناگفته های روابط زنـاشـویـی هــدیه ای بی نظیر برای همســران زوجهای جوانی که از مطرح کردن مسائل زناشویی بین خود خجالت می ‏کشند</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=decoded alt=" /upload/uc_1417.jpg" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1417.jpg"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)">این محصول ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و<BR>&nbsp;وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.</SPAN><BR>&nbsp;<BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">شماره مجوز ارشاد&nbsp; ۱۵۵/۴۷۸۴۵<BR><BR>شماره مجوز بهداشت ۶۶۵/۱۶۳۳۲ </SPAN><BR><BR>شــامل آمــوزش های زیر به صورت تصـــویری :<BR><BR>۱ – بهــداشت جنســی<BR><BR>۲ – رفتــار های جنســی<BR><BR>۳ – بیماری های جنسی<BR><BR>۴ – داروهای محــرک<BR><BR>۵ – تنظیــم خانواده<BR><BR>۶ – ناتوانی جنسی</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><BR><IMG class=decoded alt=" /upload/uc_1416.jpg" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1416.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>قیمت این محصول در سراسر ایران</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #cc0000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG> </STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>فقط 6500 تومان</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/204/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>تماشای این مجموعه برای افراد زیر ۱۸ سال به هیچ وجه&nbsp; توصیه نمی شود.<BR><BR>نمونه ای از ویــدئو آموزشی را اینجا می توانید ببینید:</STRONG></SPAN></SPAN><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>این محصول به صورت اورجینال و انحصاری ارئه می شود<BR><BR>زوجهای جوانی که می‏ خواهند زندگی زناشویی سالمی<BR><BR>&nbsp;را بنا کنند</STRONG></SPAN></SPAN><BR><BR><IMG class=decoded alt=" /upload/uc_1420.jpg" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1420.jpg"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>افرادی که به مسائل علمی مربوط به زناشویی علاقه‏ مند هستند.<BR><BR>زوجهایی که سالها است از ازدواج آنها می‏گذرد.<BR><BR>ولی از روابط خود راضی نیستند.<BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">مجموعه فوق العاده ویــــژه زوج های<BR><BR>جــــوان ( +۱۸ )</SPAN><BR><BR>ویژه سال ۱۳۹۱</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>قیمت این محصول در سراسر ایران</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #cc0000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG> </STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>فقط 6500 تومان</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/204/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=decoded alt=" /upload/uc_1419.gif" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1419.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG class=decoded alt=" /upload/uc_1419.gif" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1419.gif"></P></DIV> <DIV class=data> <P class=info>در 1 DVD با بسته بندی شکیل</P><O><SPAN>قیمت : </SPAN>65,000 ریال</O></DIV> text/html 2012-06-14T14:54:16+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی روابط دختر پسر http://mashadsat.mihanblog.com/post/184 text/html 2012-06-14T14:54:15+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی مشاوره روابط دختر و پسر http://mashadsat.mihanblog.com/post/183 <P>&nbsp;</P> text/html 2012-06-14T14:54:14+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی مشاوره روابط دختر پسر http://mashadsat.mihanblog.com/post/182 <P>&nbsp;</P> text/html 2012-06-14T14:54:08+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی مشاوره در مورد روابط دختر و پسر http://mashadsat.mihanblog.com/post/181 <P>&nbsp;</P> text/html 2012-06-14T14:54:07+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی روابط عاشقانه http://mashadsat.mihanblog.com/post/180 <P>&nbsp;</P> text/html 2012-06-14T14:54:05+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی روابط عاشقانه باهمسر http://mashadsat.mihanblog.com/post/179 <P>&nbsp;</P> text/html 2012-06-14T14:54:04+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی روابط عاشقانه زن و مرد http://mashadsat.mihanblog.com/post/178 <P>&nbsp;</P> text/html 2012-06-14T14:54:02+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی دینامیک های مرد و زن و روابط عاشقانه http://mashadsat.mihanblog.com/post/177 <P>&nbsp;</P> text/html 2012-06-14T14:54:00+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی روابط عاشقانه بین زن و مرد http://mashadsat.mihanblog.com/post/176 <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-04-24T06:53:11+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی اس ام اس جک جدید اردیبهشت ۹۱ http://mashadsat.mihanblog.com/post/166 <div><span style="font-size: x-small;">اگه مثل من تنهایید..</p> <p></span><span style="font-size: x-small;">اگه مثل من بیکارید ..</p> <p></span><span style="font-size: x-small;">اگه مثل من مرض دارید ..</p> <p></span><span style="font-size: x-small;">یه قرص جوشان بندازید تو تنگ ماهی قرمزا ، اونا هم براتون هلیکوپتری میزنن ..!</p> <p><span><span><span><span><span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">این دبستانى هایى که تو هفته دو روز تعطیلن،<br /> </span><span style="font-size: x-small;">اگه پسفردا بیان زِر زِر کنن که ما نسل سوخته ایم و اینا،<br /> </span><span style="font-size: x-small;">جورى با پشت دست بزنید تو دهنشون که دیگه نتونند بلند بشن …!!</p> <p><span><span><span><span><span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span> <span style="font-size: x-small;"></p> <p>میگم اصغر آقا، بیزحمت اون اسکارتم بیار ببینیم چه شکلیه !</p> <p>(عید دیدنی … فک و فامیلای اصغر فرهادی)</span></div> <p> </p> <div><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span> </span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">ظرف آجیل هایی که تو مهمونی ها جلوی من میذارن به ترتیب زیر خورده میشه</p> <p>۱-بادوم هندی(البته اگه داشته باشه)<br /> ۲-پسته<br /> ۳-بادوم درختی<br /> ۴-فندق<br /> ۵-تخمه ژاپنی<br /> ۶-تخمه کدو<br /> ۷-نخودچی(اونم اگه داشته باشه)<br /> ۸-پیاله<br /> ۹-پیش دستی<br /> ۱۰_فرش<br /> ۱۱-همینجوری برو تا آخر!!!</p> <p><span><span><span><span><span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"></p> <p> جدیدا رفاقتا دو حالت بیشتر نداره<br /> یا تو آویزون رفیقتی ، یا رفیقت آویزون تو !</p> <p><span><span><span><span><span> </span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"></p> <p>بعضیا تو زندگى آدم نقش هله هوله رو بازى می کنن<br /> ظاهره شون قشنگ و با مزه<br /> اما جلو رشدمون رو می گیرن!</p> <p><span><span><span><span><span> *</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"></p> <p>هیچ لذتی بالاتر از این نیست …که جواب تلفن های کسی رو ندی ، که قبلا جوابتو نمیداد…</p> <p><span><span><span><span><span> *</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"></p> <p>دقت کردین !؟ دل میگه آره، تجربه میگه خفه…!</p> <p><span><span><span><span><span> *</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span><br /> </span><span style="font-size: x-small;"><br /> وقتی یه دختری یه پسری رو دوست داره هیچ کسی از این موضوع خبر نداره به جز خود دختره<br /> ولی وقتی یه پسری عاشق یه دختری میشه همه ازین موضوع خبر دارن به جز خود دختره<br /> <span><span><span><span> </span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><br /> <span><span><span><span><span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"></p> <p>اَه … انقدر بدم میاد ظهر میخوابی ، بعد که بیدار میشی هیشکی نیست<br /> همه ی چراغا هم خاموشه!<br /> نمیفهمی شب خوابیدی الان صبحه یا ظهر خوابیدی الان شبه ..!</p> <p><span><span><span><span><span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"></p> <p>به سلامتی کسانی که جسارت عاشقانه از دست دادن رو دارن<br /> نه حقارت به هر قیمت نگه داشتنو…….</p> <p><span><span><span><span><span> </span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"></p> <p>افتخار نداره ادم ماشین ۳۰ میلیونی با پول باباش بخره. ادم پراید بخره ولی خودش بخره. !</p> <p><span><span><span><span><span> </span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">دختران از آنچه در دانشگاه می بینید ، زشت تر هستند .<br /> دقت کنید از ما گفتن بود!</p> <p><span><span><span><span><span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"></p> <p>یارو توی کوه داشته قدم میزده یه زمرد پیدا کرده به وزن یازده و نیم کیلوگرم!<br /> اونوخ من یه بیست و پنش تومنی توی خیابون دیدم خم شدم وردارم خـِشتـَکم جر خورد</span></div> <p><strong> </strong></p> <br><br>منبع:<br>http://jokes.nega.ir text/html 2012-04-23T06:53:19+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی اس ام اس تیکه دار اردیبهشت۹۱ http://mashadsat.mihanblog.com/post/167 <div><span style="font-size: x-small;">درد ، مرا انتخاب کرد</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span><span style="font-size: x-small;">من ، تو را</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span><span style="font-size: x-small;">تو ، رفتن را</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span><span style="font-size: x-small;">آسوده برو ! دلواپس نباش</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span><span style="font-size: x-small;">من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">دلم درد می کند</span><span style="font-size: x-small;"> . انگار</span><span style="font-size: x-small;"> خام بودند</span><span style="font-size: x-small;"> خیال هایی که به خوردم داده بودی</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">به بند دلت میاویز رخت خاطره ام را ، گردبادهای فراموشی حرمت نمی شناسند !</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span></div> <p> </p> <div><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span><br /> </span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span> </span></span></span></span><br /> </span><span style="font-size: x-small;">هر که به من می رسد ، بوی قفس می دهد ! جز تو که پر می دهی تا بپرانی مرا !</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p></span><span style="font-size: x-small;"><br /> <span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*<br /> </span></span></span></span></span><br /> </span><span style="font-size: x-small;">به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم ، نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه ؛ نمک را بگذار برای من که می خواهم این زخم همیشه تازه بماند !</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><br /> <span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">این جمله را هرگز فراموش نکن</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">“برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است”</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">اشتباهم این بود :</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span><span style="font-size: x-small;">که با دیدن اولین &#8221; دل &#8221; حکم کردم</span><span style="font-size: x-small;"><br /> <span><span><span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><br /> <span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">نمیدانم گنجشک ها که شبیه هم هستند ، چه طور همدیگر و میشناسن.</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span><span style="font-size: x-small;">و نمیدانم چند نفر شبیه من هستند که تو دیگر مرا نمیشناسی .</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span><br /> </span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span></span></span></span><br /> </span><span style="font-size: x-small;">دلم با تو بود</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">تو ولی سرد شدی</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">آنقدر سرد که به ناچار گرمایم را به تو بخشیدم</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">و تو به من تهمت سرد شدن زدی</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">هیچ شباهتی به یوسف نبی ندارم</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span><span style="font-size: x-small;">نه رسولم</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span><span style="font-size: x-small;">نه زیبایم</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span><span style="font-size: x-small;">نه عزیز کرده ام</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span><span style="font-size: x-small;">نه چشم به راهی دارم</span><span style="font-size: x-small;"><br /> </span><span style="font-size: x-small;">فقط در چاه افتاده ام</span><span style="font-size: x-small;"></p> <p><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></p> <p></span><span style="font-size: x-small;">رفتـن کسـی کـه لایـق نیسـت … نـعمـت اسـت نـه فـاجـعه !!</span></div> <br><br>منبع:<br>http://jokes.nega.ir text/html 2012-04-22T06:53:23+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی اس ام اس مهربانی ۹۱ http://mashadsat.mihanblog.com/post/168 <p>بگذار بگویند خسیسم</p> <p>من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمیکنم جز برای مهربانی خودت</p> <p><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: x-small;">بوی مهربانی میآید</p> <p>کجا ایستاده ای ؟ در مسیر باد !؟</p> <p><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><br /> </span><span style="font-size: x-small;"></p> <p>خانه های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد</p> <p>و رمز جدول چنین بود:</p> <p>دوستم بدار</span></p> <div><span style="font-size: x-small;"><br /> <span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><br /> </span><span style="font-size: x-small;"><br /> موج آرام نگاهت لاف دریا را شکست / از حصار شب گذشت و مرز فردا را شکست</p> <p>غم بر روی شانه هایم سالها لم داده بود / مهربانیهای تو ، قندیل غمهایم شکست<br /> <span><span><span><span></span></span></span></span></span><span style="font-size: x-small;"></p> <p><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><br /> </span><span style="font-size: x-small;"></p> <p>ایمان داشته باش که کمترین مهربانی ها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمیشوند ،</p> <p>پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانی است . . . ؟</p> <p><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><br /> </span><span style="font-size: x-small;"></p> <p>انتهای آسمانم  قلب توست*مهربان،این آسمان ازآن توست</p> <p> آسمانم هدیه ای ازسوی من* تابدانی قلب من هم یاد توست</p> <p><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span> <span style="color: #00ffff;">*</span> <span style="color: #ff00ff;">*</span></span></span></span></span></span><br /> </span><span style="font-size: x-small;"></p> <p>میشه پروانه بود و به هر گلی نشست</p> <p>اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست<span><span><span><span></span></span></span></span></span></div> <br><br>منبع:<br>http://jokes.nega.ir text/html 2012-04-21T06:53:17+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی پیام تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا http://mashadsat.mihanblog.com/post/169 <p>حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود</p> <p>خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود</p> <p>ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه</p> <p>گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>در حریم فاطمیه مرغ دل پر میزند</p> <p>ناله از مظلومی زهرای اطهر میزند</p> <p>السلام علیک یا فاطمة الزهرا . . .</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>جاهلان خیال بافتند / فرق شیعه را شکافتند</p> <p>زخم شیعه را نمک زدند / قفل بر در فدک زدند</p> <p>تاب دیدنت نداشتند / داغ بر دلت گذاشتند</p> <p>تیر و قلب عاشق آه آه / سیلی و شقایق آه آه</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>حضرت فاطمه(س) :</p> <p>خداوند امر به معروف را برای اصلاح مردم قرار داد</p> <p>شهادت زهرای اطهر تسلیت باد . . .</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>ای بتول پاک السلام / قلب چاک چاک السلام</p> <p>حاصل جوانی علی / ماه ارغوانی علی</p> <p>لحظه ای درنگ کن بمان / وقت ناتوانی علی</p> <p>بی تو سر بلند میکنند / دشمنان جانی علی</p> <p>بی تو سجده میکند به خاک / روح آسمانی علی</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>یا علی خرابم از غمت / سوختم کبابم از غمت</p> <p>زخم کهنه را نمک زدند / همسر تو را کتک زدند . . .</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>ای تو مهراب فاطمه / اسوه ی حجاب فاطمه</p> <p>یاس پرپر علی بمان / سایه سر علی بمان</p> <p>قوت دل علی نرو / از مقابل علی نرو . . .</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>مرو مادر دلم طاقت نداره / دلم بعد از تو خیلی بی قراره</p> <p>مگه بابام علی شب های بی تو / سرم رو روی زانوهاش بذاره</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>منم زینب که بی دلدار مانده ست</p> <p>به قلبم خون به چشمم خار مانده است</p> <p>نگاهم خیره میماند همیشه</p> <p>به آن خونی که به دیوار مانده است . . .</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>الا ای چاه یارم را گرفتند / گلم ، باغم ، بهارم را گرفتند</p> <p>میان کوچه ها با ضرب سیلی / همه دار و ندارم را گرفتند . . .</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>ناموس خدا ، دخت نبی ، همسر حیدر</p> <p>ام الحسین ، شلفعه ی خلق به محشر</p> <p>این غم نرود از نظر ما که ز کین شد</p> <p>نیلی رخت از سیلی آن شوم بد اختر</p> <p>یا رب تو غذابش بنما بیشتر از پیش</p> <p>آنکس که به پهلوی وی از کینه زدی در</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>بریزم اشک غم ، از دیده بر رخسار مادر جان</p> <p>بنالم در عزایت بادل افکار مادر جان</p> <p>یه یاد آرم از آن ساعت که با پهلوی بشکسته</p> <p>کشیدی ناله در بین در و دیوار مادر جان</p> <p>از آن غصب فدکوز بردن حیدر سوی مسجد</p> <p>مرا دیگر نباشد طاقت گفتار مادر جان . . .</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>گل من که رنگش نیلی نبود / جواب محبت که سیلی نبود . . .</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>خدایا به سوز دل مولا علی-ع و به پهلوی بشکسته ی زهرای مرضیه-س</p> <p>قَسمت می دهیم که فرج منتقم شان را برسانی .. آمین</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>سرفصل کتاب آفرینش زهراست</p> <p>روح ادب وکمال و بینش زهراست</p> <p>روزی که گشایند در باغ بهشت</p> <p>مسئول گزینش و پذیرش زهراست</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>گرچه مظلومی مولا سندی معتبر است این سند ثابت و امضا شده با میخ در است.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>بانو نمی یابیمت ، اما کنار تو گریه مرسوم است ، مگر می توان پهلوی تو بود و</p> <p>شکسته نبود . نام خود را خصم ، داغ ننگ زد / دید بار شیشه داری ، سنگ زد</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>باد پاییزی اگر برگ خزان را می برد</p> <p>مهر زهرا هم گناه شیعیان را می برد . . .</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>اس ام اس ایام فاطمیه ، sms شهادت حضرت زهرا(س) ، parsianfun.com</p> <p>تا که پرسیدم ز منطق، عشق چیست</p> <p>در جوابم اینچنین گفت و گریست</p> <p>لیلی ومجنون همه افسانه اند</p> <p>عشق تفسیری ز زهرا (س)وعلیست(ع)</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>یا علی رفتم بقیع اما چه سود / هر چه گشتم فاطمه آنجا نبود</p> <p>یا علی قبر پرستویت کجاست / آن گل صدبرگ خوشبویت کجاست</p> <p>هر چه باشد من نمک پرورده ام / دل به عشق فاطمه خوش کرده ام</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>از فاطمه اکتفا به نامش نکنید / نشناخته توصیف مقامش نکنید</p> <p>هر کس که در او محبت زهرا نیست / علامه اگر هست سلامش نکنید . ..</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>بر عالمیان رحمت رحمان زهراست</p> <p>در هر دو جهان سرور نسوان زهراست</p> <p>نوری که دهد شاخه طوبی از اوست</p> <p>کوثر که خدا گفته به قرآن زهراست</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط به علمک</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>بر حاشیه برگ شقایق بنویسید / گل تاب فشار در و دیوار ندارد . ..</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>حضرت زهرا (س) فرمود: خدایا مرا فارغ کن که تمام توجه ام به آن باشد که برای آن خلق شده ام.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>نیکی به پدر و مادر، موجب ایمنی از خشم الهی است . (حضرت زهرا -س )</p> <br><br>منبع:<br>http://jokes.nega.ir text/html 2012-04-20T06:53:15+01:00 mashadsat.mihanblog.com حسن حسنی اس ام اس شهادت حضرت فاطمه http://mashadsat.mihanblog.com/post/170 <p>دیگر آن خنده ى زیبا به لب مولا نیست/همه هستند ولى هیچ کسى زهرا نیست/قطره ى اشک على تا به ته چاه رسید/چاه فهمید کسى همچو على تنها نیست<br /> ایام شهادت جانسوز حضرت صدیقه ی شهیده بر شما تسلیت باد.<br /> فرستنده : ۰۹۱۴۹xxx363 &#8211; علی سزاوار تبریز</p> <p>۱۳۵۸۳</p> <p>گفتمش نقاش را ازغربت ‎زهرا بکش / ناله کرد و با قلم یک چادر خاکی کشید / گفتمش پس غربت زهرا کجای نقش بود؟ / گریه کرد و زیر چادرغنچه ای پرپر کشید.<br /> فرستنده : ۰۹۱۳۸xxx265 &#8211; راضیه</p> <p>۱۳۴۷۳</p> <p>سر فصل کتاب افرینش زهرا ست/ روح ادب و کمال و بینش زهراست/ روزی که گشاینددر باغ بهشت/ مسئول گزینش و پذیرش زهرا ست.<br /> فرستنده : ۰۹۳۶۰xxx914</p> <p>13435</p> <p>آتش زدن به خانه مولا بهانه بودمقصود خصم کشتن بانوی خانه بود<br /> با آن همه سفارش پیغمبر خداپاداش دوستی علی تازیانه بود<br /> آن شب قوی ترین سند غربت علی تشییع مخفیانه و دفن شبانه بود<br /> فرستنده : مسعود اسلامی / تبریز</p> <p>۱۳۳۶۸</p> <p>فاطمیه تا حکایت میشود، غربت حیدر روایت میشود<br /> فاطمیه فصل بیعت با علی است، جرم زهرا گفتن یک یا علی است<br /> *یا فاطمه(س)*<br /> &#8230;التماس دعا&#8230;<br /> فرستنده : amirAli</p> <p>13279</p> <p>مادر&#8221; دو بخش دارد&#8230;<br /> و ما هرچه می کشیم از بخش دوم است&#8230;<br /> &#8220;در&#8221;<br /> و حالا در چند قدمی درب سوخته ایم!<br /> التماس دعا<br /> فرستنده : mersad</p> <p>13266</p> <p>امشب ز غم تو آسمان بی ماه است<br /> چشم و دل ما قرین اشک و آه است<br /> رفتی به جوانی از جهان یا زهرا<br /> گل بودی و عمر هر گلی کوتاه است<br /> یا فاطمه الزهرا<br /> فرستنده : سعید</p> <p>۱۳۱۰۴</p> <p>ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد بر دل فاطمه داغ عالم شد.<br /> شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد<br /> فرستنده : as</p> <p>13103</p> <p>گفتمش نقاش را از غربت زهرا بکش
<br /> گریه کرد و با قلم یک چادر خاکی کشید<br /> 
گفتمش پس غربت زهرا کجای نقش بود
<br /> ناله کرد و زیر چادر غنچه ای پرپر کشید<br /> 
ایام فاطمیه تسلیت باد.<br /> فرستنده : آبشار</p> <p>۱۳۱۰۲</p> <p>باید از فقدان گل خونجوش بود / در فراق یاس مشکی پوش بود / یاس ما را رو به پاکی میبرد / رو به عشقی اشتراکی میبرد..<br /> فرستنده : MOEIN</p> <p>13101</p> <p>مادر، دو بخش بیشتر ندارد. و ما هر چه می کشیم از بخش دوم است.<br /> آجرک الله یا صاحب الزمان (عج)<br /> فرستنده : Spiffy Smile</p> <p>13100</p> <p>از بارگاه قدسی و افلاکی خدا / آمد به گوش اهل سماوات، این ندا / فرمود پروردگار که ای آسمانیان / آمده عزای فاطمه، حیّ علی العزاء<br /> فرستنده : Spiffy Smile</p> <p>13099</p> <p>زندگی ارزش ندارد بی ولای فاطمه<br /> قلبم آرامش ندارد بی ولای فاطمه.<br /> ای خدا جان را بگیراین عشق را از مامگیر<br /> شیعه آسایش ندارد بی ولای فاطمه<br /> فرستنده : Spiffy Smile</p> <p>13098</p> <p>فرستنده : ۰۹۳۶۰xxx914</p> <p>13097</p> <p>
 این قدر پی قبر من مظلومه نگردید * هر جا دلتان می شکند قبر من آنجاست * هر جا که عزا بر من مظلومه گرفتند * ساکت ننشینید حسین و حسن آنجاست*<br /> ۱۴صلوات نثارحضرت زهرا(س)</p> <br><br>منبع:<br>http://jokes.nega.ir